Hjälp till självhjälp är bäst på sikt

Hjälp till självhjälp är bäst på sikt

Välgörenhet som utförs på fel sätt gör ibland mer skada än nytta i fattiga länder. Ett problem med gåvor eller “allmosor” är att de i huvudsak lindrar för stunden och i många Mer »

Hur microlån kan hjälpa fattiga länder

Hur microlån kan hjälpa fattiga länder

Microlån är en företeelse som vuxit kraftigt i många underutvecklade länder. Grundtanken med ett microlån är att en liten summa pengar lånas ut under en kortare tidsperiod. I fattiga länder kan microlån Mer »

Hur fattiga länder förlorar miljarder på storföretagens skatteflykt

Hur fattiga länder förlorar miljarder på storföretagens skatteflykt

I fattiga länder finns stora behov av ökade skatteintäkter för att till exempel kunna bygga vägar, skolor och sjukhus. Samtidigt utnyttjar storföretag olika metoder för att fly undan nästan all skatt i Mer »

Fattigdomsfällan

Forskning har visat att många som fastnat i fattigdom har mycket svårt att ta sig ur situationen på egen hand. Ofta blir fattigdom en slags ond cirkel, vilket beror på många olika faktorer.

I flera av de fattigaste länderna utgör kvinnor med barn en majoritet av de hårdast drabbade. Kvinnorna måste i regel hoppa av skolan för att hjälpa till med hushållet. De hamnar i en situation där de inte har någon utbildning och små möjligheter att kunna få ett arbete. Inte sällan går fattigdom i arv från generation till generation. Om de däremot lyckas ta sig ur fattigdomen har det visat sig att även deras barn går en ljusare framtid till mötes. Därför har många hjälporganisationer börjat att särskilt rikta sig mot flickor och unga kvinnor.

Sjukdomar och bräcklig hälsa går ofta hand i hand med fattigdom. I länder utan fungerande sociala system innebär sjukdom att det blir väldigt svårt att klara sin försörjning. Förutom svårigheten att själv bidra med inkomst, stiger dessutom kostnaderna på grund av behovet av sjukvård. Anhöriga måste ta hand om den sjuke och i många fall ruineras ett helt hushåll i fattiga länder. I Afrika har man till exempel sett hur HIV/AIDS har haft förödande ekonomiska och sociala konsekvenser i de svårast utsatta områdena.

Även för ett land som helhet finns det en slags fattigdomsfälla. Vissa länder måste faktiskt betala mer för att finansiera sina skulder än de kan lägga på bland annat hälsa och utbildning. Söder om Sahara i Afrika finns det många länder där en stor andel av exportinkomsterna enbart går till att betala skulder. Samma gäller för många länder i Latinamerika och Karibien. IMF och Världsbanken har tagit vissa steg för att skriva av dessa skulder för de allra hårdast drabbade länderna. Frågan är ganska känslig, eftersom skulderna i många fall beror på att korrupta regimer grovt misskött ekonomin i sitt land. Därför försöker man att samtidigt ställa motkrav, men i slutändan är det nödvändigt för att fattiga länder överhuvudtaget ska kunna börja investera i den del av befolkningen som har det sämst ställt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *