Hjälp till självhjälp är bäst på sikt

Välgörenhet som utförs på fel sätt gör ibland mer skada än nytta i fattiga länder. Ett problem med gåvor eller “allmosor” är att de i huvudsak lindrar för stunden och i många fall leder till ett beroende av kontinuerligt bistånd. Många av de som arbetar på hjälporganisationer menar istället att nyckeln är få fattiga människor ekonomiskt aktiva. Genom ett avlönat arbete eller en egen verksamhet uppnås de verkligt positiva effekterna. I grund och botten handlar det om att bli aktiv och göra verklig nytta för både sig själv och samhället, snarare än att passivt få bistånd. Situationen är inte helt olik att hjälpa en tiggare att skaffa ett jobb. Annars blir tiggeri enda försörjningen och det leder ingenstans på sikt.

Hur fungerar det i praktiken?

Mycket handlar om att visa vägen med konkreta insatser. Exempel är att hjälpa till att skapa fungerande sjukvård eller miljöhantering i ett litet samhälle och därmed skapa fler arbetstillfällen. Från början kan det behövas många volontärer och stora utbildningsinsatser, men tanken är att på sikt ska lokalsamhället kunna sköta sådana verksamheter på egen hand. Ett annat exempel är att genom antingen lån eller bistånd ge fattiga människor chansen att få fart på sitt eget jordbruk. Sedan säljer de sina egna produkter på den lokala marknaden och försörjer sig själva, istället för att passivt tilldelas mat eller pengar.

Att rikta sig mot kvinnor är effektivt

I många fattiga länder är det kvinnor som har allra svårast att hitta arbete och den tuffaste situationen när det gäller försörjning. Dessutom är det viktigt att stärka kvinnor som grupp för att stödja kampen för demokrati och jämställdhet i dessa länder. Genom riktade ekonomiska bidrag kan de utbilda sig eller starta egna verksamheter. Tyvärr motarbetas sådana insatser i vissa fattiga länder, ofta på kulturella eller religiösa grunder. Inte sällan får välgörenhetsorganisationer lägga mycket energi och resurser på säkerhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *