Hur fattiga länder förlorar miljarder på storföretagens skatteflykt

I fattiga länder finns stora behov av ökade skatteintäkter för att till exempel kunna bygga vägar, skolor och sjukhus. Samtidigt utnyttjar storföretag olika metoder för att fly undan nästan all skatt i dessa länder. Trots att politiker och många hjälporganisationer länge varit medvetna om problemet har det varit svårt att förhindra skatteflykten. Storföretagen har skickliga jurister och ekonomer som sett till att skatteplanera och vanligtvis bryter de inte mot några lagar.

Svenska företag är inblandade

H&M-koncernen är ett svenskt exempel på ett storföretag som ägnat sig åt väldigt omfattande skatteplanering. Trots att de bedriver en stor del av sin verksamhet i Bangladesh har de inte betalat bolagsskatt i den omfattning som kunde förväntas. Efter att organisationer som ActionAid och även media engagerat sig har de dock bättrat sig en aning. Just att börja granska och ställa frågor är nyttigt för att eventuell skatteflykt ska uppmärksammas av myndigheter som har makten att ställa krav. I Sveriges fall handlar det bland annat om Utrikesdepartementet och Finansdepartementet.

Skatteflykt är långtifrån ett svenskt problem, utan allt pekar på att samtliga länders storföretag gör sitt bästa för att betala så lite skatt som möjligt. Några av de värsta förbrytarna är faktiskt multinationella företag, bland annat IT-jättar som Apple.

Skatteparadis används för skatteflykt

Både företag och rika privatpersoner har länge utnyttjat så kallade skatteparadis för att gömma undan kapital från beskattning. Några av världens mest okända skatteparadis är Caymanöarna, Bahamas, Luxemburg, Mauritius och Barbados. Totalt har många miljarder dollar gömts undan i sådana skatteparadis. Experter menar att skatteflykten har satts i system. De ojämlikheter som uppstått hindrar miljontals fattiga från möjligheten till ett bättre liv.

Vad kan göras för att bekämpa skatteflykten?

Främst behövs tydliga lagar och regler. Länder måste skriva avtal med skatteparadisen och försvåra för storföretagen att fly undan sitt ansvar. En annan effektiv metod är att tvinga storföretagen att redovisa separat skatt för alla länder de är verksamma i. Då blir det mycket tydligare om ett företag konsekvent flyr undan att betala skatt i just fattiga länder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *