Hur microlån kan hjälpa fattiga länder

Microlån är en företeelse som vuxit kraftigt i många underutvecklade länder. Grundtanken med ett microlån är att en liten summa pengar lånas ut under en kortare tidsperiod. I fattiga länder kan microlån ge fattiga chansen att investera i sin framtid och ta sig ur långvarig fattigdom. Anledningen till att microlån är så betydelsefulla i just fattiga länder är att de ofta har ett dåligt utvecklat bankväsende. Fattiga privatpersoner utan tillgångar har mycket svårt att få ett lån. Kraven på säkerhet och betalningsförmåga kan vara så höga att det i praktiken blir omöjligt för den fattige att någonsin få låna pengar.

Hur fungerar microlån i U-länder?

Hjälporganisationer eller i vissa fall privata långivare ger en fattig låntagare chansen att få låna kapital för att göra en investering. Motkravet är att det ska finnas en tydlig plan för hur kapitalet ska användas för att ge inkomster. Något som kan vara berättigande till denna typ av microlån är till exempel inköp av verktyg, maskiner eller boskap. Ytterligare ett exempel kan vara microlån till studier som ska ge ett framtida avlönat arbete.

För- och nackdelar

Den kanske största fördelen är att microlån öppnar nya dörrar för den fattige. Situationen kan kännas hopplös för någon som inte har något sätt att få tag på pengar till en investering som är nödvändig för att de ska kunna ta sig ur sin fattigdom. Även ett mindre lån kan tillåta en privatperson att få fart på sin verksamhet och sedan enkelt betala tillbaka lånet samt ha en stabil försörjning. År 2006 delades Nobels fredspris ut till Muhammed Yunus och hans organisation Grameen som just arbetade med denna typ av microlån utan säkerhet för fattiga.

Nackdelen är att fattigas desperata situation kan utnyttjas av långivare som kräver höga räntor, vilket gör det svårt att betala tillbaka. Ytterligare ett problem uppstår när den som lånar till en investering av olika anledningar inte klarar att förvalta investeringen så att den leder till ökade inkomster. Då kan inte långivaren räkna med att få tillbaka sina pengar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *