Pengar fattas till klimatbistånd

Hela världen måste arbeta tillsammans för att minska den klimatpåverkan som riskerar att få ödesdigra konsekvenser för en stor del av jordens befolkning. I fattiga länder saknas de ekonomiska resurserna som krävs för att kunna investera i hållbar utveckling. Ofta används föråldrad teknik och smutsiga metoder. Samtidigt är många fattiga länder väldigt folkrika och de behöver resurser för att kunna hamna på rätt spår från början. För miljöarbetet i stort skulle det vara väldigt negativt om de går samma smutsiga mellanväg som till exempel USA och Europa. Tanken är att genom bistånd få dem att satsa på förnyelsebar energi, bland annat solenergi.

Tomma löften

Den som gör en tillbakablick över tecknade klimatavtal inser att det är mycket enklare att ge löften än att faktiskt infria dessa löften. Etiopiern Azeb Girmal som arbetar på LDC Watch (LDC står för Least Developed Countries) menar att de bara får massvis av tomma löften. De har fått höra att de ska få 100 miljarder dollar fram till 2020, men hittills har utvecklingen varit alldeles för långsam, trots att inte ens 100 miljarder skulle täcka utvecklingsländernas verkliga behov. Enligt LDC Watch måste redan i nuläget flera tusen människor dagligen fly sina hem på grund av översvämningar och torka som kan härledas till mänsklig klimatpåverkan.

Hur ser framtiden ut för klimatbistånd?

Ett oroväckande tecken är att USA med Donald Trump i spetsen har börjat skära i sitt klimatbistånd. I värsta fall leder det till att även andra länder börjar följa efter. Sverige har dock tagit sitt ansvar och skjutit till utlovade pengar till olika klimatinsatser och klimatfonder. Fortfarande är många frågor olösta när det gäller de länder som riskerar att drabbas allra hårdast av klimatförändringar.

Historiskt har det varit svårt att straffa länder eller till och med storföretag som försökt slippa undan ansvar för klimatet. Antagligen krävs mer konkreta lagar och ett slags kollektivt ansvar som är svårare att förhandla bort. När ett land eller ett företag backar från sina löften är lösningen inte att andra ska göra mer, utan alla måste göra sitt för planetens framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *