Var finns världens fattiga?

I media får vi ofta höra att fattigdomen minskar i världen. Den positiva utvecklingen beror till stor del på de östra delarna av Asien. I bland annat Kina, Vietnam och Malaysia har väldigt många människor lyckats ta sig ur fattigdom. Tack vare den stora folkmängden i dessa områden har det gett stort genomslag i statistiken totalt sett. Samtidigt ser det inte riktigt lika positivt ut i andra delar av världen. I Afrika, söder om Sahara, finns det fortfarande enorma problem med fattigdom. På vissa platser har till och med medellivslängden minskat, inte minst i områden som plågas svårt av hiv och aids. Latinamerika och Centralasien har också ett stort antal fattiga människor.

Situationen kompliceras av att vissa länder som sett en positiv ekonomisk utveckling, till exempel Indien och Brasilien, fortfarande har en stor del av befolkningen som lever under mycket svåra förhållanden. Ibland blir kontrasten enorm när samma stad både har rika miljonärer som glider runt i lyxbilar och bara något stenkast därifrån finns fattiga som lever på bara några kronor om dagen. Just de stora klyftorna mellan rika och fattiga har faktiskt ökat i många områden.

Ekonomiska orättvisor

En stor del av fattigdomsdebatten kan brytas ner till hur en relativt liten andel av jordens befolkning står för majoriteten av all konsumtion. En siffra som brukar nämnas är att 20% av jordens befolkning står för 80% av konsumtionen av bland annat bilar, transporter, energi och kött. Förutom att förbruka enorma mängder av jordens begränsade resurser så leder det också till enorm miljöpåverkan och enorma berg med avfall. Hade hela jordens befolkning levt på samma sätt som i de rikaste länderna, däribland Sverige, så skulle situationen vara fullständigt ohållbar.

Problemet med fattigdom har ingen enkel lösning. Att få rika människor att helt förändra sin livsstil har visat sig svårt, däremot kan de göra mer för att dela med sig. Samtidigt måste man också ta tag i den galopperande befolkningsökningen i bland annat Afrika om det ens ska finnas en realistisk möjlighet att på allvar minska fattigdomen i flera hårt drabbade länder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *